Nuestro amor sera eterno!

Musik

13 mayo 2010

Tsukiyomi


Title:  Tsukiyomi
Serie/Manag: Naruto
Paregas:  NarutoxSasuke NaruSasu, KakashixSasuke
Creditos: KnTe

Nota: La imagen no es del presente DJ, ya ke no la pude encontrar.

0 comentarios:

Publicar un comentario